جاده ابریشم از دیرباز و به عنوان شاه­راه ارتباطی، کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی را به یک­دیگر پیوند می‌داده است. در سالهای­ اخیر، جاده­ی ابریشم بار دیگر و با پروژه­ای با نام One Belt One Road احیا شد تا روابط اقتصادی چین و کشورهای دیگر گسترش یابد. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در همین راستا و به منظور تبدیل شدن به قطب اینترنت اشیا و پیرو تفاهم­نامه همکاری با اتحادیه اینترنت اشیاء چین (ZPark)، نقطه ارتباطی شرکت­های ایرانی حوزه IoT،  Block Chain و AI با کشور چین می­باشد. اهداف تفاهم نامه در جهت ارتقای همکاری­های نوآورانه و فناورانه در زمینه اینترنت اشیا و روابط اقتصادی دو طرف است. همکاری متقابل با هدف حمایت از مؤسسات و شرکت­های دو طرف صورت گرفته است. از جمله موارد مورد توجه در این توافق عبارتند از؛ همکاری با شرکت­های ایرانی و چینی و انجام پروژه‌های مشترک در زمینه های مختلف بهداشتی ، گردشگری ، مالی ، نوآوری ، آداب و رسوم و رسانه های اجتماعی و ارتقاء همکاری­های بین المللی در حوزه IoT.

به همین منظور، مرکز نوآوری اینترنت اشیا در دو کشور ایران و چین ایجاد شد تا نقطه اتصالی میان شرکت­های مرتبط ایرانی و چینی در حوزه اینترنت اشیا بوده و موجبات پیشرفت شرکت­ها را فراهم نماید.